Forside


 Nyttig informasjon


Gode råd når du trenger advokat.

Her kan du få veiledning og råd om hvordan du bør gå frem når du skal kontakte advokat.
Du kan blant annet få en liten orientering om hvordan advokater beregner sine salærer eller hvilke rettigheter du har dersom advokaten ikke innfrir dine forventninger til tjenestene vedkommende tilbyr.
Det kan være fordelaktig å løse en tvist før den havner i retten. Dette kan du få god hjelp til av en advokat, og det kan være nyttig for deg å vite at de fleste saker disse aldri havner i noen domstol, men blir løst ved hjelp av advokater.

Les mer »


Sørg for å få oppdragsbekreftelse fra din advokat
Rettshjelpere er ikke forpliktet til å gi deg oppdragsbekreftelse, men de aller fleste vil bekrefte oppdraget, samt gi et tids/prisestimat på samme måte som advokatene gjør. Derfor, dersom advokaten aksepterer oppdraget og tar din sak, skal advokaten gi deg en skriftlig oppdragsbekreftelse der det bør fremgå hva advokaten mener bør gjøres i din sak.
 
Hva er en advokatfullmektig
Mange advokater har ansatt advokatfullmektiger. Advokatfullmektiger er jurister uten egen advokatbevilling, men som i mange tilfeller "går i lære" hos advokaten.
Det er alltid advokaten som påtar seg oppdraget som står ansvarlig for saken, og ved bruk av fullmektig skal det av all korrespondanse fremgå hvem som er ansvarlig advokat.
Salæret til advokater Les mer »


Trenger du advokat? Få tilbud fra flere advokatfirma og advokater


Fyll ut skjema under - Sammenlign tilbud fra flere før du bestemmer deg. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende!

Gode råd når du trenger advokat.

Er du i en situasjon der du trenger hjelp advokat? Ta kontakt, vi kjenner til flere advokater
Lag en oversikt over hva din sak dreier seg om
I møte med en advokat er det greit å være godt forberedt, det sparer du penger på. Advokater kan koste litt, derfor bør du lage en god, objektiv fremstilling av saken før du kontakter advokaten.
Slik gjør du det:
Sett deg ned foran en pc, og strukturer sakens opplysninger i kronologisk rekkefølge, finn frem mest mulig dokumentasjon av faktum – det være seg bilder, brev, kontrakter eller lignende som kan være av verdi for advokaten. Dette gjør at du selv får et godt overblikk over saken, og vil hjelpe en advokat eller advokatfirma til å kunne sette seg raskt inn i saken. Vær forsiktig med å sende sensitiv informasjon til advokater eller andre via e-post. Sørg for at sakens opplysninger blir lest av advokaten innen første møte, slik at dere kommer raskt i gang.
Litt om rettshjelpsdekning
Sjekk om din sak dekkes av din forsikring. De fleste private skadeforsikringer har rettshjelpdekning.  I ditt første møte med advokaten anbefales det å ta med både forsikringspolise og forsikringsvilkår. I en del tilfeller kan du ha rett til rettshjelpdekning etter ordningen om fri rettshjelp og rettsråd. Dette gir en advokat deg raskt svar på om kan gjelde din sak.

 


Om oss
© 2010-2019 Leads AS - epost: post@leads.as
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.